HÜRRİYET İK VE YENİBİRİŞ İN DÜZENLEDİĞİ İLK İK VİZYON TOPLANTISI YAPILDI

Değişim şart, bunu da İK cılar yapacak

Hürriyet İK ve Yenibiriş.com tarafından düzenlenen İK Vizyon Toplantıları, 15-17 Eylül de Bodrum Club Milta Otel de yapıldı. Toplantıya farklı sektörlerden 73 İK sorumlusu katıldı. Seminere, Kavrakoğlu Management Institute dan Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Dr. Oya Torum un yanı sıra, gazeteci yazarlar Mithat Bereket ve Ege Cansen de katıldı. Toplantıda yapılan “Geleceğin Vizyonu” konulu workshop ta ise katılımcılar insan kaynaklarında değişim konusunu tartıştı. İK cılar değişimin şart olduğunu ve buna da kendilerinin ön ayak olacaklarında fikir birliğine vardılar.

Yenibiriş ve Hürriyet İK nın ortaklaşa düzenlediği İK Vizyon toplantısına, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Adana, Aydın dan 73 insan kaynakları sorumlusu katıldı. ABB Elektrik, Arkas, Avea, Beğendik, CMC, Doğan Yayın Holding, Eczacıbaşı, Garanti Emeklilik, HP Türkiye, HSBC, Koç Holding, Mavi Jeans, Mercedes, Petrol Ofisi, Temsa, Termikel ve Turkcell gibi Türkiye nin büyük kuruluşları bunların arasındaydı. İki gün boyunca süren seminerlerden ilkini Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu gerçekleştirdi. “Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye nin Gündemi” konulu konuşmasında küreselleşme ve bilginin önemine değindi. Seminerin ikinci gününde “Geleceğin Vizyonu” başlıklı bir workshop düzenlendi. Bu atölye çalışmasının konusu insan kaynaklarındaki değişimdi.

Workshop da katılımcılar 15 kişilik 5 er gruba bölündü ve 5N Neden, ne yapmalı, nerede, nasıl, ne zaman + 1 K kim formülüyle konuyu tartıştı. Her grupta ekibi yöneten bir grup lideri ve söylenen önerileri yazan bir raportör vardı. Hararetli tartışmaların sonucunda İK yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu, rekabetin değişimin en önemli nedeni olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Değişimin diğer en büyük nedeni ise küreselleşmenin yansımaları ve bilgi dolaşım hızı olarak belirlendi.

Ne yapmalı sorusuna gelince, katılımcıların büyük bir bölümü bütünsel bakışın şart olduğunu söyledi. Yani İnsan Kaynakları, sadece kendi konusuna gömülmemeli, şirketin bütününü görmeli, finansı da, yapılan işi de anlamalı, hatta patronun gördüğünü de görebilmeliydi. Bilgi teknolojilerini iyi kullanmalı, İK Ar-Ge kurmalı diyenlerin oranı da bir hayli yüksekti.

Değişim nerede yapılmalı sorusunun cevabı ise oy birliğiyle “ulusal, global, kişisel boyutta ve tüm yönetim kademelerinde” oldu. Şirket bakış açısında, kültüründe, liderlik ve yönetim stilinde ve iletişimde değişim yapılması gerektiği söylendi.

Nasıl sorusuna büyük çoğunluk eğitim hem yöneticiler hem çalışanlar diyerek yanıt verildi. İnovasyon-Ar-Ge ve iletişim ise üzerinde en çok fikir birliğine varılan konular oldu.

Ne zaman sorusuna ise büyük çoğunluk bir yılda dedi. Bunu sırasıyla 3 yıl ve 6 ay izledi.

Değişim kim yada kimler tarafından yapılmalı sorusunun cevabı ilginçti. Ezici bir çoğunluk “İK çalışanları ve İK örgütleri” yanıtını verdi. İK çalışanlarını, tepe yönetimi ve tüm fonksiyon yöneticileri izledi. Toplantıyı yorumlayan Kavrakoğlu, “Küreselleşme ile gelen yoğun rekabet ve bilgi ekonomisinin yarattığı hız ortamında bilgi teknolojilerini, Ar-Ge, eğitim ve iletişimde etkili şekilde kullanarak inovasyona yönelmek ve iş modellerini değiştirmek hedeflenmeli. Bunu gerçekleştirmek için, her kademede bütünsel bakışı geliştirirken, ülke ve şirket kültürünü de dikkate alarak başarıyı finansal sonuçlara dönüştürecek bir liderliğin gösterilmesi gerekecektir. Değişimi insan kaynakları başlatacaktır. Tepe yönetim tüm birim yöneticilerini yanına alarak kısa vadede uygulamaya geçmeli” dedi.

Workshop u yorumlayan İbrahim Kavrakoğlu, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun değişimden yana olduğunu ve bu değişime de kendilerinin ön ayak olacaklarının ortaya çıktığını söyledi.

EGE CANSEN
İK’nın görevi en uygun kişiyi en ucuza istihdam etmek
“Ekonomi İçinde İşletme, İşletme İçinde İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu bir sunum yapan Ege Cansen, her insanın aslında bir işletme olduğunu söyledi: “Her insan bir işletmedir, her işletme de bir insandır. Herşey önce bir insanla başlar sonra yavaş yavaş büyür. Bir işletmede malzeme, para ve insan kaynağı olmak üzere üç tür kaynak var. İK nın görevi o işe en uygun kişiyi en ucuza istihdam etmek. Ucuza temin et, 2 katı para ver 3 katı çalıştır.”

MİTHAT BEREKET
AB’de dil bilen ara elemanlara ihtiyaç olacak
“AB Entegrasyonu Önümüzdeki 10 Yılda İşgücünü Nasıl Etkileyecek?” konulu bir sunum yapan gazeteci yazar Mithat Bereket, AB üyeliğinin bizi etkileyeceğini ama aynı zamanda onların da bu durumdan etkileneceğini söyledi. Avrupa’da yaşlı nüfusun çokluğuna dikkat çeken Bereket, genç nüfusun hizmet sektöründe çalışmak istemediğini ifade etti: “AB’de yabancı düşmanlığı var ama genç işçiye de ihtiyacı var. Ara mesleklere, özellikle garsonluk gibi hizmet sektöründe çalışacak kişilere ihtiyaç var. Fakat dil bilmeleri şart, okumuş olmalılar. Türkiye de buna hazır olmalı. Esnek bir iş gücüne sahip olmalıyız ki anında oralara kaydırabilelim çalışanları.”
Burcu ÖZÇELİK, Hürriyet İK, 24,09,2006