Aon Hewitt’in bu yıl dördüncüsünü yaptığı En İyi İşyerleri Araştırması’nda Daiichi Sankyo İlaç birinci, Ceva Lojistik ikinci, Kastaş Kauçuk üçüncü, KoçSistem dördüncü ve Shell&Turcas beşinci oldu. 45 şirket ve 12 bin çalışanın katıldığı araştırmada bağlılık skoru Türkiye genelinde yüzde 54, en iyi 5 iş yerinde ise yüzde 80 çıktı.

Beşiktaş Four Seasons Otel’de yapılan törende ödülleri;
Daiichi Sankyo İlaç adına Genel Müdür Dr. İlker Özbay ve İK Müdürü Melisa Dener Kurşunoğlu, Ceva Lojistik İK ve Kurumsal İletişim Direktörü adına Nihat Çukurkaya ve İK Şefi Barış Yiğit, Kastaş Kauçuk adına Genel Müdür Haydar Atılgan ve Kalite Yönetim ve İK Şefi Saniye Sena Şenüstün, KoçSistem adına Genel Müdür Mehmet Nalbantoğlu ve İK Direktörü Vedat Korkmaz ve Shell & Turcas adına İK Direktörü Rick Young ve İK Danışmanı Özlen Çılı, Microsoft adına ise İK Müdürü Esra Gaon aldılar.
AonHewitt’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği En İyi İşyerleri Araştırması’nda Daiichi Sankyo İlaç birinci, Ceva Lojistik ikinci, Kastaş Kauçuk üçüncü, KoçSistem dördüncü ve Shell&Turcas beşinci oldu.
Ayrıca Microsoft Türkiye, son 3 seneki araştırmaların tamamında ilk 5’te yer aldığı için İnsan İçin Sürdürülebilir Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.
45 şirkette 12 bin çalışanla yapılan araştırmaya göre Türkiye geneli bağlılık skoru yani çalşanların şirketlerine olan bağlılığı yüzde 54 olarak gerçekleşti. En İyi İşyerleri’nin ortalaması ise yüzde 80. Bağlılığı en çok etkileyen faktörler kariyer olanakları, ücret, marka uyumu, takdir, insana verilen değer olarak ortaya çıktı.
Memnuniyet skorları açısından En İyi İşyerleri ile diğer şirketler arasında en fazla farkın olduğu ilk 5 konu; ücret, takdir, kariyer olanakları, insana verilen değer, politika ve yönetmelikler.
En az farkın olduğu 5 konu ise; iş aktiviteleri, fiziksel çalışma ortamı, iş arkadaşları, iş/özel yaşam dengesi ve başarı hissi.
AonHewitt Türkiye Yönetici Ortağı Cengiz Gürleyik, başarı hissinin en az fark olan konu olarak öne çıkmasını şöyle açıklıyor: “Türkiye genelinde çalışanlar kendilerini başarılı görme eğilimindeler. Ancak takdir konusundaki memnuniyet skorlarına baktığımızda skorların oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye’de biz çalışanlar kendimizi başarılı görüyoruz ancak takdir edilmediğimizi düşünüyoruz. Bu konu sadece çalışanlardan değil, yöneticilerin de gerekli geri bildirimleri zamanında ve doğru bir şekilde çalışanlara vermemesinden kaynaklanıyor. Yaptığımız odak grup çalışmalarında, bu konunun arkasında iki temel unsurun yattığını görüyoruz;
– Yöneticilerin yüz yüze geri bildirim verme konusundaki eksikliği (kültür etkisi) ve
– Çalışanların ise gelişim alanlarına ilişkin geri bildirim karşısında demotive olması, negatif tepki vermesi.”

En fazla değişiklik istenen konu ücret
AonHewitt aynı zamanda açık uçlu sorularda çalışanlardan şirketlerinde değiştirmek istedikleri konularını yazmalarını istemiş. En iyi 5 işyerinin çalışanlarının bu soruya verdikleri yanıtlarda en fazla vurgulanan konu ücret. En iyi işyerlerinde dahi ücret en düşük memnuniyet skoru çıkmakla birlikte, çalışanların da en fazla değişiklik istediği konu oluyor. Ücret konusundaki memnuniyet seviyesini değerlendirilirken sadece ücretin seviyesi değil aynı zamanda ücret konusunun şirket içinde tüm çalışanlar için aynı kuralların geçerli olduğu bir sistemle yönetilmesi, yüksek performansın ücrete yansıtılması da göz önünde bulunduruluyor.

En beğenilen özellik şeffaflık
İki açık uçlu soruda çalışanların şirketleri ile ilgili en beğendikleri özellikler soruldu. Bu soruya verilen yanıtlar ise şöyle;
– Şeffaflık ve açık iletişim,
– Yönetime/lider kadroya güven,
– Yöneticilerin şahsi dokunuşları (çalışanların, eş ve çocukların isimlerinin bilinmesi, özel günlerde hal hatır sorma vb)
– Büyüme ile birlikte gelen kariyer olanakları,
– Kişisel gelişim olanakları,
– İnsana verilen değer ve
– Şirket itibarı

Yönetici anketi
Araştırma kapsamında üst düzey yöneticilere de bir anket uygulandı. Bu ankette sorulan bazı sorular, çalışanlara sorulan sorularla ortaktı. Bu ortak sorular üzerinden bir analiz yapıldığında üst düzey yöneticilerle çalışanların en çok ayrıştıkları konular;
– Üst düzey yöneticilerin kolay ulaşılabilir olması,
– Üst düzey yöneticilerin açık ve dürüst iletişim kurması,
– Şirkete en çok katkıda bulunan çalışanların terfi ettirilmesi ve
– Çalışanların katkıları karşılığında takdir edilerek ödüllendirilmesi olarak sıralanıyor.
En İyi İşyerleri’nde bu sorular için farklar daha düşük olmakla birlikte yine kendi içinde en fazla fark olan konular da bunlar. Üst yönetimin kendisini doğru aktarabiliyor olmasının ve çalışanlarla açık/şeffaf iletişiminin bağlılık üzerinde önemli etkileri olduğu görülüyor. Aynı zamanda başarılar karşılığında zamanında takdir edilmek ve hak eden çalışanların terfi imkanlarından faydalanması da çalışanlar tarafından sorgulanan konular.

Bu yıl 45 şirket ve 12 bin çalışanla görüşüldü
En İyi İşyerleri araştırması dünya genelinde 50’ye yakın ülkede yapılıyor. 2010’da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Ukrayna dahil 10 ülkede 200 binin üzerinde çalışanla yapılan araştırma Türkiye’de 2006 yılından bu yana AonHewitt tarafından, Hürriyet İK ve yenibiris.com ortaklığında yürütülüyor. Yarışmaya 2006’dan bu yana 165 şirket ve 62 binin üzerinde çalışan katıldı. 2010’da En İyi İşyerleri Araştırması’na 45 şirket 12 bin çalışan katıldı. Bu yıl araştırma katılımcılarının yüzde 62’sini yerli, yüzde 38’ini ise yabancı sermayeli şirketler oluşturdu. En yüksek katılım yüzde 18 ile finans, yüzde 11 ile IT ve yüzde 9 ile ilaç sektörlerinden geldi.
Burcu ÖZÇELİK / Hürriyet İK