Kadın çalışan önerene 2.000 avro ödül var
 Microsoft, Türkiye dahil kadın çalışan sayısının az olduğu tüm ofislerinde dengeyi sağlamak için farklı projeler hayata geçiriyor. Örneğin işe alımlarda kadın çalışan öneren çalışanlara fazladan ödül verilmesi, yeni mezun alımlarında kadınlara öncelik tanınması, danışmanlar ve sosyal medya aracılığıyla kadınlara ulaşmak gibi ilginç uygulamalar var. Microsoft hem Türkiye’de hem Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde kadın çalışanların sayısını arttırabilmek için kolları sıvadı. Amaç çeşitliliği arttırmak.

Microsoft’un 79 ülkeden oluşan Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde toplam 1.500 kişi çalışıyor. Bu çalışanların sadece yüzde 24’ü kadın. Yönetim kadrosunda ise kadınların oranı yüzde 15. Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İK Proje Yöneticisi Esra Gaon, hedeflerinin bu sene sonuna kadar kadın çalışan oranını yüzde 26’ya, 3 yıl sonra ise yüzde 40’a çıkarmak olduğunu söylüyor.
Benzer durum Türkiye için de geçerli. Türkiye, kadın çalışanlarının oranı ile 79 ülke arasından ikinci sırada gelse de rakamlar yeterli görülmüyor, kadın çalışan sayısının arttırılması amaçlanıyor. 320 çalışanı olan Microsoft Türkiye’nin kadın çalışan oranı yüzde 30.3, üst yönetimdeki kadın oranı ise yüzde 38. Microsoft İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Belgin Ertam, hedeflerinin bu sayıyı arttırmak olduğunu, özellikle üst yönetime yeni katılacak kadınlar olacağını söylüyor. Bunun için çeşitli projeler yürütülüyor. Örneğin Microsoft Türkiye’de de diğer ülkelerde olduğu gibi bir çalışan öneri sistemi mevcut. İşe birisi alınacağı zaman çalışanlardan güçlü adaylar önermeleri bekleniyor ve önerilen kişi işe alınırsa öneriyi yapan çalışana 1.500 avro ödül veriliyor. Ertam, eğer işe alınan kişi bir kadınsa bu rakamı 2.000 avroya kadar çıkartmayı planladıklarını söylüyor. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, kadın çalışan oranlarının düşük olduğu pek çok ülkede bu uygulama mevcut.

Kadınları bulmak için bir
danışman görevlendirilmiş
Ayrıca işe alımlarda her türlü shortlist’te (kısa liste) en az iki kadın olması zorunluluğu getirilmiş. Kadınları bulmak için insan kaynakları departmanında bir danışman bile görevlendirilmiş. Bu danışmanın hedeflerinden biri proaktif olarak bütün piyasadaki kadın çalışanları haritalandırmak. Hangi organizasyonda hangi kadın güçlü, kaç yıldır orada çalışıyor, araştırıyor. Ertam, “Gerçekten biz piyasada en iyi kadınları bulmak için doğru madenciliği yapmalıyız. Bizim için önce yetenek yani doğru kişiyi işe kazandırmak, sonrasında kadınlar geliyor. Diyoruz ki doğru yeteneği bulalım ama mümkünse kadın olsun.”

Genç kadın stajyerlere öncelik
Microsoft’un üniversitelerde okuyan yetenekleri bugünden tespit edip, onları eğitmeyi amaçlayan ‘talent explorer’ programında da genç kadın stajyelere öncelik verilmesi amaçlanıyorlar. Kadın yöneticilerin yaptıkları mentorluk, esnek çalışma saatleri hep kadın çalışan sayısını arttırabilmek için.
Hedeflerinin tüm kadınların çalışmak istediği bir şirket olmak olduğunu söyleyen Belgin Ertam, bunun için 15 yıldır esnek çalışma modelleri uyguladıklarını söylüyor: “Esnek çalışma saatleri çok önemli bir konu. Kadın çalışanların mümkün olduğu kadar kendini rahat hissetmelerini, evine çocuğuna göre kendilerini ayarlamalarını amaçlıyoruz.”

En başarılı ülke İsrail
Microsoft, 79 ülkeden oluşan Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde de kadın çalışan oranını arttırmak için çeşitli projeler yürütüyor. Bir ülkede başarılı olan proje diğer ülkelerde de uygulanıyor. 
Bölgede en fazla kadın çalışana sahip ülke İsrail. Ülkede kadın çalışan oranı yüzde 37. İsrail bu rakam ile Microsoft’un sadece bölge içindeki değil tüm dünyadaki ofisleri içinde de en başarılı ülkelerden biri. Bunun nedenlerinden biri Microsoft’un Microsoft Academy of College Hires (MACH) adını verdikleri yeni mezunlara yönelik işe alım programı kapsamında bu yıl işe alınanların tamamının kadın olması. Esra Gaon, İsrail’de kadın çalışan sayını arttırmak için kadınlara özel seminerler organize ettiklerini, esnek çalışma saatleri uyguladıklarını, bebek emzirme odaları ve yeni annelere yönelik eğitim programları ile kadınları şirkete çektiklerini anlatıyor.

Kadınlar için ofis kuruldu
Esra Gaon, bölgede dikkat çeken bir diğer ülkenin Mısır olduğunu söylüyor. Mısır’da çalışan kadınların oranı yüzde 25. Mısır’daki pazar ortalamasında çalışan kadınların oranının yüzde 16 olduğu düşünülürse bu iyi bir rakam ama Mısır özellikle kıdemli ve üst düzey kadınları çekmek için projeler hayata geçiriyor. Bunun için üst düzey CEO ve genel müdür yardımcısı konumundaki çalışan kadınları ofise farklı aktiviteler ve organizasyonlar için davet ederek, Microsoft’un üst düzey yöneticileri ile bir araya getiriyorlar.
STK’larla yürütmüş oldukları eğitimlerle özellikle girişimci ruha sahip kadınlara ulaşarak onları Microsoft’un ürünleri hakkında eğitiyorlar. Mısır’da, esnek çalışma saatleri ve özel izin politiklarının yanı sıra çalışan kadınların eve daha kolay gidebilmelerini sağlayabilmek adına Kahire’de ikinci bir ofis kuruluyor. Böylece kadınlar, hangi lokasyon daha yakınsa o ofisten çalışabilecekler.
Suudi Arabistan ise bölgede kadın çalışan oranları bakımından en kötü durumda olan ülke. Kadın çalışanların oranı sadece yüzde 6.8. Bu ülkede de özellikle Y kuşağına yatırım yapmaya başlanıldığını söyleyen Gaon, kadınlara özel de bir ofis kurmaya başladıklarını, daha sonra da özellikle yeni mezun programı kapsamında sadece kadınları iş alma hedefi koyduklarını söylüyor.

Sosyal medya aktif olarak kullanılıyor
Microsoft’un Facebook’ta kurduğu Woman at Microsoft in Middle East and Africa grubunun 19 bin üyesi var. Hedef bu gruba üye olan kadınları işe alım süreçlerinde değerlendirmek, onlara şirketteki açık rolleri tanıtmak. Microsoft’un ikinci en popüler kanalı ise LinkedIn. LinkedIn özellikle kadın çalışan oranını arttırmak adına önemli bir araç olarak kullanılıyor.

Burcu ÖZÇELİK SÖZER / Hürriyet İK