Türk istihdam piyasası 2014’te bu yıldan daha hareketli bir yıl geçirecek. 2014’ün parlayan sektörleri 2013’te de olduğu gibi bilişim, bilgi teknolojileri, e-ticaret, perakende, inşaat ve sağlık olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 361 bin kişi artarak 2.806.000 kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 12.3, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.5 puanlık artış ile yüzde 18.7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 593 bin kişi artarak 25.960.000 kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 646 bin kişi arttı.

En fazla istihdam artışı sağlayacak 3 ülkeden biri

Genel olarak bakıldığında 2013 yılında istihdam piyasasının durağanlık, hatta dönemsel olarak düşüşler gösterdiğini söyleyen HRM İstanbul Ofis Yöneticisi Ayşegül Davutoğlu, “ILO Küresel İstihdam Eğilimleri 2013 Raporu da bu gözlemi destekler nitelikte, ekonomik krizin ve işlerin sektörler arasında sergilediği kaymaların, işsizlik oranlarındaki yükselme eğilimini nasıl arttırdığını gözler önüne seriyor. Gelişmiş ekonomilerde bile yatırımlarda ve istihdamda belirgin toparlanma işaretleri görülmediği de raporda açıkça belirtiliyor. Ülkemizde de özellikle ilaç ve sigorta sektörlerinde küçülmeye bağlı olarak yaşanan işten çıkarmalar da bu verileri destekliyor. Bununla birlikte 2013’te yerel istihdam piyasasına baktığımızda yapı ve inşaat, otomotiv, üretim ve sağlık sektörü en çok istihdam yaratan sektörler oldu. En çok talep edilen pozisyonlar ise satış danışmanı, satış mühendisi, müşteri hizmetleri personeli, sağlık personeli ve mühendis pozisyonları idi. Bu yıl perakende, yapı ve inşaat ile sağlık sektörlerinin özelikle Anadolu’daki yatırımları dikkat çekiciydi. Enerji sektöründe de istihdam hareketliydi” diyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, Türkiye 2014’te gelecek yıl en fazla istihdam artışının olacağı 3 ülkeden birisi olacak. OECD’nin raporuna göre istihdamın yüzdesel olarak en fazla artması beklenen ülkeler yüzde 2,7 ile Meksika ve İsrail. Bu ülkeleri yüzde 2,2 ile Türkiye takip ediyor.

E-ticaret büyüyecek

Türkiye’de yılda 4.500 kişiyi işe yerleştiren Adecco Türkiye Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel İstihdam Büroları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tibet Eğrioğlu, 2014’te de perakende, enerji, inşaat sektörlerinin iç dinamikleri açısından çok aktif olacağını öngörüyor.

Eğrioğlu, “Diğer taraftan teknoloji ile bağlantılı e-ticaret firmaları 2013’te devam eden hızlı büyüme trendlerini ve yapılan yatırımların doğal sonuçlarını 2014’te de devam ettirecek ve ilgi görecek gibi gözüküyor. Mesleki anlamda parlayacak alanlara baktığımızda ise; perakende sektöründe yine büyük alımlar olurken sadece satış-mağaza danışmanı değil, yabancı dil bilen mağaza müdürlüğü pozisyonları, satınalma ve görsel düzenleme pozisyonları önem kazanacak. Perakende ile paralel ilerleyen AVM işletmeciliğinin yıldızı parlamaya devam edecek. İnşaatta proje yöneticileri, e-ticarette online pazarlama pozisyonlarının yanısıra yeni bir trend olarak sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama alanları 2014’te birçok sektör için yıldızı parlayacak bir meslek olarak karşımıza çıkacaktır” diyor.

Sağlık ve teknolojiye dikkat

2014’te yıldızının parlaması beklenen sektörlerin başında bilişim, bilgi teknolojileri, perakende ile yine yapı, inşaat ve sağlık geliyor. Özellikle bilişim sektöründe yerli şirketlerin önemli oranlarda büyüdüğü ve sayılarının arttığı gözlemleniyor. 2014’te satış (her kademede), yazılım mühendisi, üretim mühendisi ve sağlık personeli pozisyonlarına talep yüksek olacak. 

Ayşegül Davutoğlu, yapılan yatırımlara bakıldığında sağlık ve teknolojinin 2014’te parlayan iki sektör olacağını söylüyor: “Bu anlamda öne çıkması beklenen meslekler bilgisayar yazılım ve donanım mühendisi, veri analistleri ve farklı kademelerde görev alacak sağlık profesyonelleri ve yöneticileri olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık sektöründe yaşam süresinin uzaması, hastanede ve evde bakım hizmetlerinin gelişeceğini, hızla artan yaşlı nüfus, tıp ve diğer sağlık hizmetlerine talebin artacağını gösteriyor. Sağlık kuruluşları için yönetici kadroları da büyük talep göreceğe benziyor.”

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Tolga Bilgin, Anadolu’daki sağlık yatırımlarının artmasıyla sağlık sektöründeki personel talebinde artış olduğunu, 2014’te de özellikle Anadolu’da sağlık sektörünün yıldızının parlayacağını ekliyor. 

Sosyal medyanın önemi artacak                                                                                                

2014 yılında yerel seçimlere kadar istihdam piyasasında önemli hareketler olmayacağını söyleyen HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan, “Teknolojinin gelişimi, iletişimin artan önemi, online dünyanın giderek daha fazla hayatımıza girmesi nedeniyle telekomünikasyon, bilişim sektörlerinin önemi giderek artıyor. Aynı zamanda internet dünyasına ilişkin hizmet ve ürün üreten, halkla ilişkiler, reklam, medya gibi tüm sektörler de buna dahil. Meslek olarak baktığımızda öne çıkan sektörler doğrultusunda bilgi teknolojileri uzmanları, yazılım uzmanları, iletişim ve sosyal medya uzmanları, yaratıcı meslekler (yazarlık, tasarım gibi), proje yöneticileri, halkla ilişkiler uzmanları, sağlıkla ilişkili tüm mesleklerin yıldızı parlayacaktır” diyor. 

Eğitim sektörü yatırım fonlarının ilgisini çekiyor

2014’de yıldızı parlayacak bir diğer sektör de eğitim sektörü. Sektöre yatırım fonlarının talebi oldukça yüksek. Sektörün büyümesi ve kurumsallaşması için yönetim kademelerinde profesyonel yöneticilere ihtiyaç artacak.  

Tüm dünyada çevre sorununun artması nedeniyle rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi enerji kaynaklarını temsil eden yenilenebilir enerji sektörü de gelişecek. Bu alanda bilgi sahibi profesyonellere daha çok ihtiyaç duyulacak.

Geçtiğimiz yıllarda küçülen otomotiv sektöründe 2013 yılı itibariyle yeniden büyüme ve canlanma yaşanıyor. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörünün üretim alanında eleman ihtiyacı bulunuyor. Özellikle üretim alanında kariyer yapmak isteyen meslek yüksek okulu mezunu tekniker adaylara bu sektörde oldukça ihtiyaç duyulacak.

Türk işveren ocak-mart dönemi için umut vaat ediyor

ManpowerGroup tarafından her çeyrek hazırlanan Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 2014 birinci çeyrek istihdam beklentileri açıklandı. Türkiye’den de 1.001 temsilci işveren ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk işverenler ocak-mart dönemi için umut vaat eden işe alım planları bildiriyorlar. İşverenlerin yüzde 25’i istihdam artışı beklerken yüzde 9’u düşüş öngörüyor ve yüzde 65’i de herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade ediyor. Bunun sonucunda ise Türkiye’deki Net İstihdam Görünümü +%16’yı gösteriyor. (Net İstihdam Görünümü, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor.)

2013 4. çeyreğine kıyasla, görünüm yüzde 2 puan düşüyor. Ancak önceki yılın aynı dönemine göre işe alım planları yüzde 6 puan güçleniyor.

Gelecek çeyrekte elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler +%33’lük Net İstihdam Görünümüyle en iyimser işe alım planlarını bildiriyorlar. Kamu & Sosyal Hizmetler sektöründeki işverenler +%24’lük bir görünüm ile aktif bir işgücü pazarı öngörürken iki sektörde (finans, sigorta, emlak kurumsal hizmetler sektörü ve ilaç sektörü) görünümler +%20’de kalıyor.

İşverenler hem ulaşım, depo & iletişim sektöründe hem de toptan & perakende ticaret sektöründe +%19 ile iyimser işe alım planları bildiriyorlar.

Birinci çeyrek öngörülerini değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, “Türkiye’nin görünümü ilaç ve toptan & perakende ticaret sektörlerindeki yıldan yıla gözlemlenen önemli iyileşmelerle ivme kazanıyor. Bunun yanı sıra, özelleştirmelerin devam ettiği, elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler birinci çeyrek için +%33’lük net istihdam görünümüyle en iyimser işe alım planlarını bildiriyorlar. Aktif bir sürece girmeye aday bir diğer sektör ise yaklaşan yerel seçimlerin de etkisiyle kamu & sosyal hizmetler sektörü. Bu sektördeki işverenler +%24 ile hareketlenen bir işgücü̈ pazarının sinyallerini veriyorlar” diyor.

Geleceğin meslekleri

HRM İstanbul Ofis Yöneticisi Ayşegül Davutoğlu, geleceğin mesleklerini şöyle sıralıyor:

– Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanlığı,

– İnternet pazarlamacılığı,

– Mobil uygulama yazılımcılığı,

– E-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği,

– Bilgi Teknoloji (IT) uzmanlığı (özellikle veri madenciliği yazılımı uzmanı, veri analisti ve yazılım geliştirme mühendisleri, veritabanı yöneticileri)

– Bilgi teknolojilerini kullanabilen insan kaynakları uzmanlığı

– İç kontrol sistem uzmanlığı (risklerin erken teşhisi için)

– Anlaşmazlıkların kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri / uzmanlıkları

Gençlere tavsiyeler

Uzmanların gençlere, yeni mezunlara meslek seçiminde en önemli tavsiyesi kendilerini iyi tanımaları, güçlü taraflarına odaklanmaları ve keyif aldıkları işleri seçmeleri.

Bunun için çeşitli sertifika programlarına, kariyer günlerine katılmak, parlayan sektörleri, çalışılmak istenen şirketleri araştırmak, farklı sektörlerde staj yapmak, İngilizce’yi geliştirmek için yurtdışındaki gençlik kampları ve üniversite değişim programlarına katılmak tavsiye ediliyor.
Burcu ÖZÇELİK SÖZER, Hürriyet İK, 15.12.2013