Değişen yaşam koşulları, eğitim düzeyinin artması, kadının iş hayatında daha aktif rol alması baba profilini de değişime uğrattı. Önceden babalar daha otoriter bir portre çiziyordu. Şimdi ise çocuklarının bakımlarında sorumluluk alan, hatta neredeyse anneler kadar emek harcayan babalar var. Günümüz babaları da iş – özel yaşam dengesinden sıkıntılı, onlar da çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek ve takdir edilmek istiyor.