Şubat, 2019 için arşiv

Microsoft Araştırma Merkezi, günümüz üst düzey yöneticilerinin kişilik profillerini çıkardı. Globalde yapılan araştırmaya göre, dünyanın en büyük 100 şirketindeki CEO’lar büyük oranda Harvard mezunu ve işletme yüksek lisans derecesine sahip. 2017 yılında ilk 500 şirketin CEO’larının yüzde 6.4’ü kadınken bu oran 2018’de yüzde 5’e düştü. Genel müdürler günde 11 saat çalışıyor. Yüzde 11’i kadınlardan oluşan CFO’ların ise ortalama yaşı 51.6 ve görev süreleri yaklaşık 5.7 yıl. Pazarlama müdürleri en kısa görev süresine sahip, ortalama 3.5 yıl.

Şirketler dijitalleşme yolunda hızla ilerlerken görevler de yeniden tanımlanıyor. Üst düzey yöneticilerin bugünkü özelliklerini anlamak bu çerçevede çok önemli çünkü şirketlerin geleceğe güvenli adımlar atmasını sağlayacak kararları onlar alıyor.

Microsoft, günümüz üst düzey (C seviye) yöneticilerinin kişilik profillerini oluşturdu. Bu yöneticilerin kim oldukları, ne yaptıkları, sorumluluk alanları, karşılaştıkları zorluklar, teknolojiyle yakınlıkları, şirkete etkileri, ihtiyaçları ve geleceğe bakışları gibi birçok unsuru göz önünde bulunduruldu.

Yönetici profilleri Microsoft Araştırma Merkezi tarafından hazırlandı. Bu araştırma raporları hazırlanırken, sektörel trendler ve analizler dikkate alınıyor. Deloitte, Gartner, Forrester, Russell Reynolds, EnergizeGrowth, Spencer Stuart, McKinsey &Co, LeadTail, EY gibi birden fazla global danışmanlık ve yönetim firmalarının hazırladığı araştırmalardan elde edilen öngörüler, sektörel trendler ve Microsoft tarafından değerlendiriliyor.

Araştırma ile ilgili görüştüğümüz Microsoft Türkiye İK’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon, “Kariyer haritasının amacı çalışanların kariyerlerinin bir sonraki aşamasında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmeleri için onlara bir kaynak olmak. Bu çalışma ile farklı roller ve meslek gruplarında gerçekleşen güncel uygulamalar, yönetim trendleri hakkında bilgi sağlıyor, yetenek yönetiminin daha sağlıklı ilerlemesi için adaylara temel yönetim yetkinliklerini geliştirmeleri, stratejik becerilerini artırmaları ve vizyon sahibi olmaları için etkili bir yol haritası sunuyor. Geleceğin liderlerine becerilerini değerlendirme ve geliştirme fırsatı sağlıyoruz” diyor.

İşte Microsoft’un üst düzey yönetici kariyer haritası.

GENEL MÜDÜRLER GÜNDE 11 SAAT ÇALIŞIYOR
– Günlük iş akışlarını yönetirken paydaşlar için de değer yaratan genel müdürler, gelişen finansal, politik ve teknolojik sıçrayışlar sayesinde geleceğe eskisinden daha umutla bakıyor.

· Dünyanın en büyük 100 şirketindeki CEO’lar büyük oranda Harvard mezunu ve işletme yüksek lisans derecesine sahip. CEO’nun eğitim arka planı ise performansıyla birebir orantılı değil.

· 2017 yılında ilk 500 şirketin CEO’larının yüzde 6.4’ü kadınken bu oran 2018’de yüzde 5’e düştü.

· Kadın CEO’ların yaş ortalaması erkeklerden yüksek. CEO’lar ortalama 58 yaşında ve görev süreleri ortalama 7.2 yıl.

· Günde ortalama 11 saat çalışan CEO’lar günlerinin dörtte birini yalnız geçiriyorlar. Vakitlerini en çok, günlerinin yarısını alan toplantılar öldürüyor.

· CEO’lar günde 1.5 saat haber okuyor ve yaklaşık 1 saatlerini sosyal medyada geçiriyor.

· En çok kullandıkları sosyal medya platformu LinkedIn olan CEO’lar, köklü gazete ve dergileri güvenilir haber kaynağı olarak görüyor.

· CEO’lar, güçlü bir öz farkındalık, işleri sıraya koyma yeteneği ve en önemlisi diğer liderlerinden yeni fikirler dinleme isteği gibi geleneksel niteliklere sahipler.

· CEO’lar güçlenmek için yeni stratejiler belirliyor ve gereken teknolojik yatırımları hızlandırıyor. CEO’ları yüzde 65’i dijitalleşme faaliyetlerini işleri için bir fırsat olarak görüyor.

İK MÜDÜRLERİNİN YÜZDE 53’Ü KADIN
· İK Müdürleri’nin (CHRO) yaş ortalaması 55.5 ve hizmet süresi 5-6 yıl.

· İş dünyasında kadın-erkek eşitliğinin en iyi örneklerinden birini yansıtan İK müdürlerinin yüzde 53’ü kadınlardan oluşuyor.

· CHRO’ların yüzde 44’ü 10 yıldan fazla çalıştıkları kurumlarındaki pozisyonlarından yükselerek bu pozisyona geliyor.

· Yüzde 87 oranında LinkedIn’den aday buluyor ve işe alım süresince bu platformu kullanıyor.

· Bugünün İK müdürleri artık CEO’yla dijital dönüşümü tartışıyor, veri analitiklerini inceliyor, potansiyeli yüksek yönetici adaylarına mentorluk yapıyor. Bir şirketin çalışan yönetiminin yanında İK odaklı teknoloji sistemlerinin işleyişinden de sorumlu olan İK müdürleri, iş verimliliği ve karar verme alanlarında dijital teknolojileri kullanıyor, mikro eğitim platformları üzerinden çalışanlarla iş eğitimleri düzenliyor.

PAZARLAMACILARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 3.5 YIL
· En değerli dönemini yaşayan pazarlama, günümüzde kendi halinde bir departman değil; artık daha büyük, daha çeşitli ve her zamankinden daha fazla kişiye dokunuyor. Pazarlama müdürlerinin (CMO) ortalama görev süresi, üst düzey yöneticilerdeki en kısa süre olan 3.5 yıl.

· CMO’ların ortalama yaşı 52.8

· Yüzde 23’ü kadınlardan oluşuyor.

· Kendilerini şirketin büyüme motoru olarak konumlandıran CMO’lar e-bültenler, sektörel bloglar, kısa ve yüz yüze görüşmeler ile web seminerleri aracılığıyla bilgi almayı tercih ediyor. En sık kullandıkları sosyal medya platformu ise Facebook. En çok Marketing Profs, Harvard Business Review ve Forbes okuyorlar.

· CMO’ların yüzde 74’ü iç atamayla görevlerine geliyor. CMO’ların yüzde 33’ü ise 5 yıl içinde dijitalin pazarlamaya hükmedeceğini öngörüyor. Pazarlama teknolojisi (martech) harcamaları, pazarlama bütçelerinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Bütçe baskılarına rağmen inovasyona harcama yapmak, öncelik olmaya devam ediyor ve CMO’ların yüzde 23’ü yıllık inovasyon bütçelerini sabitlemiş durumda.

FİNANS MÜDÜRLERİNİN ORTALAMA YAŞI 51,6

· Finans müdürleri (CFO’lar) artık sadece para hesabı yapan yöneticiler olarak görülmüyor. Şirkete esneklik kazandırma gibi görevler yüklenen CFO’lar, işlerin sürmesi, doğru alanlara doğru yatırımların yapılması açısından her zamankinden daha fazla önem taşımaya başladı.

· Yüzde 11’i kadınlardan oluşan CFO’ların ortalama yaşı 51,6 ve görev süreleri yaklaşık 5,7 yıl sürüyor.

· Analitik düşünce ve çevreyle uyum konularında dikkat çekerken yönetici becerilerinde gelişime açık olan CFO’lar, sosyal medyada ana akımı takip ediyor, sektöre özel içerikler okuyor ve kendi alanlarındaki gelişmeleri en çok Wall Street Journal, Forbes ve Business Insider’dan takip ediyor.

· Şirketin hesap verebilirliğini sağlamak, dönüşüme ayak uydurmak, yatırımcılarla iletişim kurmak ve operasyonel mükemmelliği tüm iş alanlarına genişletmek için CFO’ların doğru araçlara ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara teknoloji ile yanıt verecekler. Bulut, 2025 yılına kadar tüm finansal yönetim uygulamaları alanlarında dominant bir hale
gelecek.

SATIŞ MÜDÜRLERİ YAPAY ZEKAYLA GÜÇLENECEK

· Yenilikçi şirketlerin satış dünyasındaki değişimlerde ayakta kalabilmesi için satış müdürleri (CSO) büyük önem taşıyor.

· Yüzde 14’ü kadın olan CSO’lar’ın görev süreleri ortalama 4.5 yıl ve yaş ortalaması 44.

· CSO’ların üçte birinden fazlası, genellikle işleriyle ilgili bir alanda yüksek lisans derecesine sahip.

· Teknoloji, bir dönem satışların önünde engel oluşturmuştu, daha fazla bilgi edinen müşteriler farklı yönlere, rakip ürünlere sapıyordu. Fakat günümüz CSO’ları, ekiplerini daha etkili yönlendirebilmek için hızla en yeni teknolojilere yöneliyor. Satış ekipleri için en yüksek büyümeyi getirecek araç olarak yapay zeka (AI), önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 139 daha fazla benimsenecek.

BİLGİ İŞLEM YÖNETİCİLERİ DÖNÜŞÜM İÇİNDE

· Dijital dönüşüm kavramıyla, bilgi işlem yöneticilerinin (CIO) rolü büyük ölçüde değişti. Şimdi, CIO’lar yalnızca yeni teknolojilerin ve platformların potansiyelini anlamakla yetinmeyip aynı zamanda ileriye dönük yeni teknolojileri şirketlerine nasıl dâhil edeceklerine de hakim.

· Ortalama 54 yaşında olan CIO’ların yaklaşık yüzde 19’u kadınlardan oluşuyor; ortalama görev süresi ise 5 yıl.

· CIO’ların yüzde 47’si doğrudan CEO’ya rapor veriyor, BT liderlerinin yüzde 67’si yönetim kuruluyla her zamankinden daha fazla iletişim kuruyor ve yüzde 71’i harici müşterilerle doğrudan buluşuyor. Bu arada, CIO’ların tümü BT departmanından gelmiyor.

· En sık LinkedIn’i kullanan CIO’lar, teknoloji dünyasından haberleri TechCrunch, Forbes ve CIO.com’dan takip ediyor.

· CIO’lar, kurumsal uygulamalar, veri ve iş analizi araçları ve bulut bilişimi yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Siber güvenlik de CIO’ların her zaman gündemde tuttuğu ve kaçınılmaz olarak yatırım önceliği verdiği konuların başında geliyor.

GÖRÜNMEZ KAHRAMANLAR: OPERASYON MÜDÜRLERİ

· Operasyon Müdürleri (COO’lar) çoğu zaman görünmez bir kahraman olarak, bir orkestra şefi gibi çalışıyor. Özellikle şirketlerin geleceğe belirsiz baktığı zamanlarda değerleri daha iyi anlaşılan COO’lar, belki de herhangi bir yöneticiden daha fazla, bir şirketi değiştirme gücüne sahip.

· COO’lar görevini ortalama 6 yıl sürdürüyor ve yüzde 32’si kadınlardan oluşan COO’ların yaş ortalaması 48. Doğrudan CEO’ya rapor veren bu pozisyon, teknoloji dünyasındaki kadınlar için giderek daha da yaygınlaşıyor.

· COO’lardan, stratejik vizyonu eyleme ve kâra dönüştürmek için bir değişimleri ustalıkla ele alması ve yönetmesi bekleniyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Microsoft Araştırma Merkezi’nin yaptığı üst düzey yöneticilerinin kişilik profilleri araştırması hazırlanırken, Deloitte, Gartner, Forrester, Russell Reynolds, EnergizeGrowth, Spencer Stuart, McKinsey &Co, LeadTail, EY gibi global danışmanlık ve yönetim firmalarının hazırladığı araştırmalardan yararlanıldı. Haritanın oluşmasını sağlayan araştırmalardan bazıları şunlar:

· 2018’de 1.000 yöneticiyle yapılan C-Suite Challenge 2018 ‘Reinventing the Organization for the Digital Age’

· PwC’nin 2018’de 85 ülkeden 1.293 CEO’yla yaptığı ‘US business leadership in the world in 2018’

· Korn Ferry’nin 2017’de 1.000 CEO’yla gerçekleştirdiği ‘What Makes Women CEOs Different?’

· 2017’de KPMG’nin 1.261 CEO ile gerçekleştirdiği ‘Disrupt and grow’

· Accenture’un 847 Pazarlama’dan Sorumlu GMY ile gerçekleştirdiği ‘The C-level disruptive growth opportunity’

· Gartner’in 100 İK’dan Sorumlu GMY ile yaptığı ‘The CHRO’s Guide to Culture’

· Korn Ferry’nin 700 CFO ile yaptığı ‘CFO Pulse Survey’

· Richardson’un 350 satıştan sorumlu GMY ile yaptığı ‘Understanding Selling Challenges in 2017’

· Gartner’in 3.000 Bilişim’den Sorumlu GMY ile yaptığı ‘The Business Implications of the 2018 CIO Survey for I&O Leaders’

Kaynak: Burcu ÖZÇELİK SÖZER, Hürriyet İK

Reklamlar

Mutluluk ders oldu

Yayınlandı: Şubat 20, 2019 / Uncategorized

5c6a5c7e67b0a9262805996d
Mutluluk üniversitede ders oldu. Galatasaray Üniversitesi, MBA programına ‘İşyerinde Mutluluğun Temelleri’ dersini ekledi. Ders, mutluluğun nörobilimsel temelleri ile başlayacak, ardından bilinçli farkındalık, meditasyon, koçluk gibi yaklaşımların işyerinde mutluluğa olan etkisi incelenecek. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Türker Baş, dersin önümüzdeki yıl da lisans programına alınacağını söylüyor.
Mutluluk ders olduGalatasaray Üniversitesi MBA programına, ‘İşyerinde Mutluluğun Temelleri’ dersi eklendi. 18 kişinin katıldığı ders mutluluğun nörobilimsel temelleri ile başlıyor. Derste ‘mutluluğun beynimizdeki kimyasal karşılıkları neler’, ‘beynimizin içinde neler olup bitiyor’, ‘mutlu beyinleri mutsuz beyinlerden ayıran temel özellikler neler’ gibi sorulara cevap aranacak, mutlulukla ilgili yapılmış araştırma sonuçlarının Türk şirketlerinde uygulanabilirliği tartışılacak. Ardından bilinçli farkındalık, meditasyon, koçluk gibi yaklaşımların işyerinde mutluluğa olan etkisi incelenecek. Derse şirket yöneticileri, girişimciler, akademisyenler de konuşmacı olarak katılacak. Dışarıdan imrenilecek yaşantıya sahip olan bu kişiler, mutluluklarının yanı sıra hayal kırıklıklarını da öğrencilerle paylaşacaklar.

MUTLULUK ELÇİLERİ
Dersi veren Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Joy.ology kitabının da yazarı olan Prof. Dr. Türker Baş, “Son dönemde yapılan araştırmalar mutluluğun bir duygudan öte bir karar olduğunu ve bu karar alındıktan sonra atılacak adımların öğrenilebilir ve öğretilebilir olduğunu ortaya koyuyor. Buna bağlı olarak dersin amacını, mutlu olmayı ve mutluluk dağıtmayı öğretmek olarak belirledik. Yani ders sonunda öğrencilerin mutluluğuna katkı sağlamanın ötesinde onları mutluluk elçisi haline getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Derse gelen yoğun talep dolayısıyla, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden de uzun dönemli kurslar düzenlemeye karar verildiğini söyleyen Prof. Dr. Baş, dersin gelecek yıl da lisans öğrencilerine açılacağını söylüyor.
Güven yoksa mutlu da olunmaz

Sadece çalışanların değil, herkesin mutluluk ile arasındaki en büyük engelin endişeleri ve korkuları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türker Baş, “İş dünyasındaki profesyoneller, işsiz kalmak, başaramamak, terfi edememek, küçük düşmek, dışlanmak gibi sayısız endişeyi üzerlerinde taşıyorlar. Bu durum onları yıpratıyor, psikolojilerini bozuyor. Tüm bu endişelerin kaynağı ise işyerlerindeki güven eksikliği… Pek çok şirkette kariyer hedefleri ve performans sistemleri, çalışanları birbirinin rakibi haline getirmiş durumda. Tabii insanlar oyunu her zaman kurallarına göre oynamıyorlar. Yani rekabet, çabanın yanında, politik oyunları ve dedikoduyu da beraberinde getiriyor. Bunun sonucunda güven yok oluyor. İnsanlar attıkları adımın yanlış anlaşılacağı, farklı yorumlanacağı endişesiyle hareket etmeye başlıyorlar ve bir türlü mutlu olamıyorlar.

Maalesef bu tür işletmelerin sayısı hiç de az değil. 21 yıllık danışmanlık tecrübeme bağlı olarak Türkiye’deki şirketlerin en az yüzde 80’inde güven kültürünün yerleşmediğini söyleyebilirim. Böyle olunca insanlara ne kadar yüksek ücret ödeseniz, ne kadar iyi yan haklar verseniz de onları mutlu etmeniz mümkün olmuyor. Aksine sahip oldukları şeyler arttıkça, onları kaybetme endişeleri de artıyor. Dolayısıyla güven kültürünün olmadığı şirketlerde ekstradan verilecek her şeyin insanların endişe ve streslerini arttırarak onları daha mutsuz edeceğinden emin olabilirsiniz” diyor.

ÇALIŞANLARI NE MUTLU EDER?
Prof. Dr. Türker Baş, çalışanların temel mutluluk kaynaklarını üç başlık altında topluyor: Güven, başarı ve gurur.

Güven: Çalışanlarda güven yaratmanın reçetesi son derece basit: 1. Verilen sözleri tutmak 2. Onlarla yoğun etkileşim içerisinde bulunmak. Ancak maalesef yöneticiler belki sesli düşündüklerinden sık sık tutmayacakları vaatlerde bulunuyorlar. Ayrıca belki yoğunluk nedeniyle çalışanlara yeterli zaman ayıramıyorlar. Resmi iletişim azaldığında ise, gayri resmi iletişim kanalları devreye giriyor ve güven kültürünün yerini, dedikodu kültürü alıyor. Bunun için önce güven.

Başarı: İnsanlar yaptıkları işte başarıyı hissedebilmeli, başarının keyfini yaşayabilmeliler. Bunu da ancak yapılan işlerin güçlük derecesi ile insanların potansiyellerini dengeleyerek başarabiliriz. Yani insanlar yaptıkları işte tüm potansiyellerini kullanabilmeliler. Biz bu durumu flow/akış anı olarak adlandırıyoruz. Akış anında, işin zorluğu ile çalışanların potansiyelleri birbirini karşıladığı için yapılan işten duyulan mutluluk en üst düzeye çıkıyor. İşin zorluğunun potansiyeli aştığı durumlarda stres, tam tersi anlarda ise sıkıntı, bıkkınlık söz konusu oluyor. Benim gözlemlerime göre Türkiye’de çalışanların ortalama yüzde 70’i potansiyellerinin çok altında işler yaptıklarını düşünüyorlar ve işlerini küçümsüyorlar. Bu da onların işlerini tamamladıklarında başarı hissi duymalarını önlüyor. Kısacası yaptıkları iş onları mutlu etmiyor.

Gurur: Burada tanıma, takdir, ödül sistemleri devreye giriyor. Ancak gerçek başarıyı, içten ve doğru bir şekilde ödüllendirmek hiç de kolay bir iş değil. Burada yapılabilecek küçük hatalar adalet hissini zedeleyerek güvenin yok olmasına neden olabilir. İşte burada insan kaynaklarına ciddi iş düşüyor.
Burcu Özçelik Sözer, Hürriyet İK, 17 Şubat 2019,

30 şirket 6 bin stajyer alacak

Yayınlandı: Şubat 20, 2019 / Uncategorized, Yazılar

Pek çok şirket, staj başvuruları için ilan çıkmaya başladı. Uzun dönem ve yaz dönemi stajları için ağırlıklı olarak şubat-mart-nisan aylarında stajyer başvuruları kabul ediliyor. Başvurular kariyer portallarından, şirketlerin kendi web sitelerinden veya sosyal medya üzerinden yapılıyor. İngilizce bilmek pek çok şirket için olmazsa olmaz kriter. Ayrıca artık şirketlerde 6 aya, 1 yıla yayılan uzun dönemli stajlara daha çok rastlanıyor. 30 şirket 2019 yılında 6 bin 163 öğrenciyi staja alacak. İşte o şirketler.

Allianz Türkiye 80
Allianz Türkiye’de 2019 yılında yaklaşık 80 öğrenci K.A.M.P adı verilen staj programına dahil edilecek. Hedef kitle genellikle 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri. Ağırlıklı olarak matematik, işletme, endüstri, bilgisayar, elektronik mühendisliği, sosyal bilimler, aktüerya gibi branşlar öncelik verilen bölümler arasında.

Anadolu Efes 190
10 Numara Deneyim Staj programları kapsamında 30 uzun dönem, 160 kısa dönem olmak üzere 190 öğrenci staja alınacak. Çoğunlukla 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilere öncelik veriliyor. İyi derece İngilizce bekleniyor. 2018 yılında merkez ofisteki yeni mezun pozisyonlarda işe başlayan tüm çalışanlar eski stajyerlerden oluştu.

Anadolu Sigorta 50
Yaklaşık 50 stajyer alınacak. Öğrenmeye istekli, enerjisi yüksek, yaratıcı bakış açısına sahip ve potansiyeli yüksek öğrenciler aranıyor. Adaylara önce yetenek testi yapılıyor, başarılı olanlar bireysel mülakata davet ediliyor.

Arçelik 250

Bu yıl 250 stajyer alımı hedefleniyor. Fresh Start staj programı için üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan, iyi derece İngilizce bilen adaylar aranıyor.
Program kapsamında Arçelik’te staj yapan öğrenciler, yaz döneminde 2 ay tam zamanlı görev alıyorlar, staj süreleri boyunca bir mentor eşliğinde projelere dahil olurlar. Stajlarını tamamlayan öğrencilere, iyi bir performans sergilemeleri durumunda kadroya geçme fırsatı tanınıyor.

Bosch 780
Bosch, bu yıl yaklaşık 780 öğrenciye staj imkanı sağlamayı planlıyor. Stajyer alımlarının büyük bir çoğunluğu mühendislik bölümlerinden oluyor. Bunun yanı sıra işletme, iktisat, enformatik gibi bölümlerden de stajyer alımı yapılıyor. 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencileri arasından stajyer alımı yapılıyor.

CarrefourSA 100
2018 yılında 80 kişilik bir stajyer alımı yapan CarrefourSA, 2019 yılında bu sayıyı arttırmayı hedefliyor. Grafiker, mimar, mühendis, veteriner hekimlik gibi farklı rollerden oluşan geniş bir pozisyon yelpazesi olduğundan bölümleri ve okullarından bağımsız, perakende sektörüne gönül vermiş gençlere ulaşmayı hedefliyorlar.

EY 150-200
Bu yıl 150-200 arası stajyer alımı planlanıyor. Üniversite son sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve mezun adaylar staj programına dahil ediliyor. İktisadi idari bilimler fakültesi, mühendislik ve hukuk fakültesi’nden işe alımlar yapılabiliyor. Kış stajları için her yıl kasım ayı itibarıyla başvuru süreci başlatılıyor. Yaz stajları için ise ihtiyaç olması halinde ilan açılıyor.

FLO 95
FLO Mağazacılık ağırlıklı olarak genel müdürlük ve fabrikalarda görevlendirilmek üzere her yıl 45 lise öğrencisine staj imkanı sağlıyor. 50 üniversite öğrencisi de genel müdürlük bölümlerinde görevlendiriliyor. Öncelik, zorunlu stajı bulunan lise son sınıf öğrencilerinde ve üniversite 3’üncü ya da 4’üncü sınıfta okuyan öğrencilerde.

Garanti Bankası 500
Garanti Bankası, genel müdürlük birimlerinde yaz döneminde yaklaşık 100 öğrenciye, ticari şubelerinde ise yaklaşık 45 öğrenciye staj imkanı vermeyi hedefliyor. Üniversite ve bölüm ayrımı gözetilmiyor. Üniversite öğrencilerinin dışında, yılda ortalama 350 ticaret meslek lisesi öğrencisine de staj imkanı sunuluyor.

GE 50
2019 yılında yaklaşık 50 stajyer alımı planlanıyor. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri stajyer olarak alınıyor. Ağırlıklı olarak mühendislik bölümlerinde okuyan, ortalamanın üzerinde bir akademik başarıya ve iyi bir İngilizceye sahip, dinamik, öğrenmeye açık ve ekip çalışmasına uygun öğrencileri adaylar değerlendiriliyor. Toplam staj süresi 6 ay.

Hepsiburada 20

Şu anda birlikte çalıştıkları 32 stajyere ek olarak, 2019 yılı içerisinde 20 yeni stajyeri daha alacaklar. Stajyerler uzun dönem, yaz dönemi, mesleki ve beceri eğitimi görenler olmak üzere 3 farklı grupta değerlendiriliyor. Üniversite ayrımına gitmeksizin, öğrenmeye açık, yaratıcı, teknolojiye meraklı, e-ticaret sektörüne ilgi duyan öğrencilerler aranıyor.

Kibar Holding 530
Kibar Holding ve grup şirketlerinde üç farklı staj programı uygulanıyor. Bu sene K-Team Genç Yetenek Staj Programı’na yaklaşık 30 öğrenci, Kibar Grubu’nda üniversite yaz dönemi staj prograna yaklaşık 300 öğrenciyle, meslek liseleri zorunlu staj programına da yaklaşık 200 öğrenci alınacak. Ağırlıklı olarak mühendislik fakültesi öğrencileri tercih ediliyor.

LC Waikiki 300
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 300 öğrenciye staj imkanı tanınacak. Operasyon ekipleri için ağırlıklı olarak meslek liselerinden pazarlama ve perakende/satış elemanlığı, giyim üretim teknolojisi, kadım giyim modelistliği, üniversitelerden ise tekstil, endüstri mühendisliği, moda tasarım, destek birimlerimiz için de bilgisayar mühendisliği, işletme, muhasebe, dış ticaret bölümlerine ağırlık veriliyor. Stajyerlerin haftada minimum 3 iş gününü staja ayırmasını bekleniyor.

Mavi 40
Bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda 35-40 stajyer alınması planlanıyor. Çoğunlukla üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve zorunlu stajı olan öğrencilere staj imkanı sunuluyor. Bu yıl daha fazla öğrenciye ulaşabilmek adına staj programı 2. sınıf öğrencilerine de açılıyor.

MediaMarkt 50
MediaMarkt Türkiye 50’nin üzerinde stajyer alacak. Stajyer seçimlerinde teknolojiye merak duyan ve perakende sektörünün dinamizmine uyum sağlayabilecek olan adaylar değerlendiriliyor. İlanlar 25 Mart’ta açılıyor.

Mercedes-Benz Türk 245
Bu yıl PEP uzun dönem staj programı kapsamında 85, yaz stajı kapsamında ise 160 stajyer alımı yapılacak. Adaylarda İngilizce veya Almanca olmak üzere en az 1 yabancı dil şartı aranıyor. Uzun dönem staj programı için lisans 3. sınıf veya yüksek lisans kriteri bulunuyor. Uzun dönem staj için başvuru tarihi 15 Ocak–31 Mart, yaz stajı için ise 1-31 Mart.

Metro 70
Yaklaşık 70 öğrenci stajyer olarak alınacak. Bunların 30’u uzun dönem lise stajyeri olurken, 25’i zorunlu stajı olan üniversite stajyeri olacak. 15’i ise yaz aylarında 3 ay boyunca tam zamanlı projelerde destek olacak olan, üniversite son sınıfta yarı zamanlı çalışmaya devam eden Career Mix stajyerleri. İktisadi idari bilimler ve mühendislik fakültelerinin yanı sıra gastronomi ve otelcilik bölümlerinden de adaylara bakılıyor. Son 3 yılda stajyerlerin yüzde 45’i kadroya alındı.

Microsoft 15

Microsoft Türkiye, teknolojiye tutkuyla bağlı, kendini hayat boyu geliştirmeye açık, vizyoner, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilere her yıl uzun ve kısa dönem olmak üzere staj imkanı sunuyor. 2019 yılında ortalama 15 stajyer almayı planlanıyor. Uzun dönem staj 10 ay, kısa dönem stajı 2 ile 3 ay sürüyor.

Migros 105
Migros ‘Smart’ Uzun Dönemli Staj Programı ve yaz dönemi staj programı olmak üzere iki ayrı staj programı var. 2019 yılında idari birimlerde çalışmak üzere, uzun dönemli 35’e yakın, yaz dönemi için ise 70’e yakın stajyer alınacak. Stajyer adayları standart bir işe alım yaparcasına sınav ve mülakat süreçlerine dahil ediliyor. Uzun dönemli staj programına katılmaya hak kazananların, her yıl yüzde 25’i işe alınıyor.

Mondelēz 80
Mondelēz International Türkiye, bu yıl yaz ve kış dönemlerinde satış, pazarlama, finans, kalite, iş güvenliği, iş geliştirme ve üretim departmanları için yaklaşık 40’ar üniversite ve meslek lisesi öğrencisi olmak üzere toplamda 80 öğrenciye staj imkanı sunacak.

Otokoç 150
2019 yılı yaz dönemi içinde yaklaşık 150 stajyer alımı hedefleniyor. Başvuruları değerlendirme aşamasında, öncelikle Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler staj sürecine almayı hedefliyorlar. İlk etapta adaylar sınav ve envanterlerin de dahil olduğu detaylı bir ön eleme sürecinden geçiriliyor. Stajyerler yaz döneminde kendi tercihleri doğrultusunda minimum 1, maksimum 3 ay olmak üzere birçok farklı birimde staj yapabiliyor.

P&G 30

2019 yılında 30’un üzerinde stajyer alımı planlıyor. Üniversite veya bölüm farkı gözetilmiyor. Bugün P&G Türkiye’de 48 farklı üniversiteden çalışan var. P&G Türkiye stajyer başvurularını her yıl kasım ve aralık döneminde alıyor. Staj dönemleri ise yaz döneminde ve yaklaşık 2–3 ay süreli olmak üzere proje bazında gerçekleşiyor.

PfIzer 40
Pfizer’de staj programı yerine, PT Universe adını verilen programla çeşitli departmanlarda en az 6 ay yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. 2019 yılı için 35 ile 40 arasında öğrenciye Pfizer’de yarı zamanlı çalışma fırsatı sağlanması planlanıyor. Yetenek sınavını geçen adaylar belli roller için video mülakat aşamasına alınıyor. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylarla mülakatlar yapılıyor.

PwC 450

Yaklaşık 400-450 stajyer alımı planlanıyor. İİBF ve mühendislik fakülteleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri, staj programlarında değerlendirme sürecine alınıyor. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik staj programında öğrencinin staj yaptığı süre boyunca haftada ortalama 3-4 gün staja gelebilmesi önemli bir kriter. PwC’de yapılacak stajların süreleri kısa dönem staj ve uzun dönem staj olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Sandoz 12
Sandoz’un genel merkezde görevlendirilmek üzere 12 stajyer kontenjanı var. Okul tarafından zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler staja alınıyor. Öncelikleri üniversite öğrencisi olması, iyi derecede İngilizce bilmesi ve MS Office programlarına hakim olması.

TitanIc Hotels 521
Yaz döneminde 355, kış döneminde ise 166 olmak üzere toplamda 521 öğrenciye staj imkanı sağlanacak. Titanic Hotels’in pek çok meslek lisesi ile işbirliği var. Staj başvuruları 2 Ocak- 30 Mart tarihleri arasında alınıyor. Gelecek Sensin projesi kapsamında stajyer kadrosunun yüzde 25’ini kadroya alınması hedefleniyor. Bu yıl için hedef 130 kişi.

Toyota 280
80 meslek yüksek okulu, 200 lisans olmak üzere toplam 280 stajyer alımı planlanıyor. Sakarya Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında MYO ve lisans öğrencileri için bir sömestr süren uzun dönem staj programı mevcut. Ayrıca yaz dönemi için özellikle mühendislik öğrencilerinin zorunlu yaz stajlarını gerçekleştirmelerini amaçlayan yaz staj programı var. Lisans öğrencilerinde öncelik 3’üncü veya 4’üncü sınıfa geçen öğrencilerde oluyor.

Unilever 80
2019 planlamaları doğrultusunda 80 civarı stajyer alınacak. Yıllardır devam eden 3 aylık tam zamanlı yaz stajlarının yanı sıra bu yıl uzun dönem yarı zamanlı staj fırsatları da oluşturuldu. Alım sürecinde oyun ve video mülakatı yapılıyor. Adaylardan yetkinlik bazlı işe alım sürecinde yeterli seviyeyi göstermeleri bekleniyor. Son aşamaya kadar adayların CV’sine bakılmıyor. Haliyle de üniversite ya da bölüm bir kriter oluşturmuyor.

Yapı Kredi 600
Yapı Kredi yaz stajı için genel müdürlük ve şube programlarına yaklaşık 600 stajyer alınması hedefleniyor. Her iki program için üniversitelerin iktisadi idari bilimler ve mühendislik fakültelerinde 2. ve 3. sınıf öğrencilerin başvuruları değerlendirilecek. Genel müdürlük stajı için dijital trendleri takip eden, yenilikçi fikirlere sahip öğrenciler, şube içinse bankacılık ve finansa ilgi duyan öğrenciler değerlendirilecek.

Yıldız Holding 250
Yıldız Holding’in hedefi 250’den fazla stajyer almak. Staj başvuruları 1 Mart itibariyle sona erecek. Çalışma hayatına Yıldız Holding’de stajyer olarak başlamış ve profesyonel hayata burada geçiş yapan gençlerin alındığı JOB@Yıldız Holding programı ile geçen yıl 20 genç yetenek işe alındı.

Burcu ÖZÇELİK SÖZER, Hürriyet İK, 17 Şubat 2019